Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

13/12/2017

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.563633000.000000007.541010007.518387000.00000000