Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

14/12/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.407569000.000000007.385413007.363257000.00000000