Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

22/09/2020

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.557452000.000000007.534847007.512242000.00000000