Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

18/06/2019

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.429979000.000000007.407756007.385533000.00000000