Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

27/09/2021

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.510231000.000000007.487768007.465305000.00000000