Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

29/03/2017

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.453404000.000000007.431111007.408818000.00000000