Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

19/02/2019

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.426861000.000000007.404647007.382433000.00000000