Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

29/01/2020

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.456452000.000000007.434150007.411848000.00000000