Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

28/05/2020

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.601542000.000000007.578806007.556070000.00000000