Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

21/04/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.430691000.000000007.408466007.386241000.00000000