Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

27/06/2017

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.428003000.000000007.405786007.383569000.00000000