Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

14/11/2019

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.463508000.000000007.441184007.418860000.00000000