Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

26/05/2017

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.445529000.000000007.423259007.400989000.00000000