Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

06/08/2020

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.492027000.000000007.469618007.447209000.00000000