Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

27/02/2021

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.604984000.000000007.582237007.559490000.00000000