Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

24/04/2019

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.448286000.000000007.426008007.403730000.00000000