Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

18/10/2017

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.525147000.000000007.502639007.480131000.00000000