Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

20/05/2022

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.551771000.000000007.529183007.506595000.00000000