Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

16/10/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.431970000.000000007.409741007.387512000.00000000