Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

04/07/2020

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.582856000.000000007.560175007.537494000.00000000