Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

20/02/2017

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.472667000.000000007.450316007.427965000.00000000