Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

04/04/2020

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.647360000.000000007.624487007.601614000.00000000