Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

20/08/2017

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.414372000.000000007.392195007.370018000.00000000