Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

21/08/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.432953000.000000007.410721007.388489000.00000000