Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

20/06/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.393848000.000000007.371733007.349618000.00000000