Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

04/12/2020

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.568086000.000000007.545450007.522814000.00000000