Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

19/08/2019

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.405631000.000000007.383481007.361331000.00000000