Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

17/06/2021

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.507261000.000000007.484807007.462353000.00000000