Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

22/02/2018

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.457250000.000000007.434945007.412640000.00000000