Info servis

Usporedne tečajne liste

EUR

22/09/2019

Banka Prodajni za efektivu i čekove Prodajni za devize Srednji Kupovni za efektivu i čekove Kupovni za devize
HNB7.418557000.000000007.396368007.374179000.00000000