Poslovni imenik

KEDO d.o.o.

Matični broj poduzeća: 0132322

Adresa: ZAGREBAČKA 134
Poštanski broj i grad: 10000 ZAGREB
Telefon: +385 1 3887 036
Fax:+385 1 3888 988
Internet adresa: www.kedo.hr
Kontakt osoba: Dario Brigić


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com