Poslovni imenik

Jokne gradnja

Matični broj poduzeća: 2403970550156

Adresa: Jozo Knežević
Poštanski broj i grad: 10452 Klinča Sela
Fax:01/6288-282
Internet adresa: www.jokne.hr
Kontakt osoba: Jozo Knežević


SILVER site