Poslovni imenik

CORDIA TRADE D.O.O.

Matični broj poduzeća: 3992144

Adresa: AVENIJA DUBRAVA 212
Poštanski broj i grad: 10000 ZAGREB
Telefon: 01 2993 115
Fax:01 261 260
Internet adresa: www.croatiabiz.com/cordia-trade
Kontakt osoba: Nikola Ćosić


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com