Poslovni imenik

DŽAMBO TRADE d.o.o.

Matični broj poduzeća: 0551066

Adresa: Stjepana Radića 165
Poštanski broj i grad: 33000 Virovitica
Telefon: (033) 730 764
Fax:(033) 730 764
Internet adresa: www.dzambo.hr
Kontakt osoba: Nevenko Radijevac


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com