Poslovni imenik

DIAD-KONSTRUKCIJE d.o.o.

Matični broj poduzeća: 3989470

Adresa: Pisarovinska 20
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Telefon: (01) 3863705
Fax:01/3879684
Kontakt osoba: Domagoj Dujmović


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com