Poslovni imenik

CHEMI - COMMERCE d.o.o.

Matični broj poduzeća: 3847047

Adresa: Karasova 2
Poštanski broj i grad: 51000 Rijeka
Telefon: (051) 678161
Fax:(051) 678162
Kontakt osoba: Flavio Gerdević


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com