Poslovni imenik

BRACA d.o.o.

Matični broj poduzeća: 173322257

Adresa: Iva Vojnovića 321A
Poštanski broj i grad: 20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 333560
Fax:020/333525
Internet adresa: www.braca.hr
Kontakt osoba: Nerman Đugum


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com