Poslovni imenik

BOLT d.o.o.

Matični broj poduzeća: 3880222

Adresa: Kobiljačka cesta 96
Poštanski broj i grad: 10361 Sesvetski Kraljevec
Telefon: (01) 2048 220
Fax:(01) 2047 199
Kontakt osoba: Drago Vodopija


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com