Poslovni imenik

AUTOBUSNI KOLODVOR d.d.

Matični broj poduzeća: 3122492

Adresa: Prilaz Vjećeslava Holjevca 2
Poštanski broj i grad: 47000 Karlovac
Telefon: 060 338 833
Fax:(047) 804 055
Internet adresa: www.ak-karlovac.hr
Kontakt osoba: dr.sc. Branko Wasserbauer, dipl.oec.


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com