Poslovni imenik

AUTO PROMET SISAK d.o.o.

Matični broj poduzeća: 3319806

Adresa: Zagrebačka 19
Poštanski broj i grad: 44000 Sisak
Telefon: (044) 526351
Fax:(044) 526360
Internet adresa: www.auto-promet-sisak.hr
Kontakt osoba: Miljenko Vurin


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com