Poslovni imenik

AUTO CENTAR DRAGO

Matični broj poduzeća: 1307975360042

Adresa: Tibljaška cesta bb
Poštanski broj i grad: 51000 Rijeka
Telefon: (051) 683 340
Fax:(051) 682 400
Internet adresa: www.autodrago.hr
Kontakt osoba: Dino Damjanović


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com