Poslovni imenik

AUTO-RUBIKON d.o.o.

Matični broj poduzeća: 1533533

Adresa: Ulica Slobode 46
Poštanski broj i grad: 21000 Split
Telefon: (021) 322258
Fax:(021) 322260
Internet adresa: www.rubikon.hr
Kontakt osoba: Snježana Lasić


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com