Poslovni imenik

ADRIA RENT d.o.o.

Matični broj poduzeća: 1517520

Adresa: Obala Stjepana Radića 26
Poštanski broj i grad: 20000 Dubrovnik
Telefon: (020) 437066
Fax:(020) 437067
Internet adresa: www.adriarent.hr
Kontakt osoba: Daniel Arčanin


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com