Poslovni imenik

ANTERRA d.o.o.

Matični broj poduzeća: 1223941

Adresa: Vukotinovićeva 4
Poštanski broj i grad: 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4846 777
Fax:+385 1 4883 077
Internet adresa: www.hertz.hr
Kontakt osoba: Gordana Rupić


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com