Poslovni imenik

PAP-PROMET d.o.o.

Matični broj poduzeća: 0829544

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 77
Poštanski broj i grad: 10431 Sveta Nedelja
Fax:01/3373-734
Internet adresa: www.pap-promet.com
Kontakt osoba: Sandra Panić


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com