Poslovni imenik

Da riva d.o.o.

Matični broj poduzeća: 1208632

Adresa: Ulica maršala tita 170
Poštanski broj i grad: 51410 Opatija
Telefon: (051) 272 990
Fax:(051) 272 482
Kontakt osoba: Damir Nahmijas


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com