Poslovni imenik

GIM D.O.O.

Matični broj poduzeća: 3654524

Adresa: ŠET.K.F.ŠEPERA 1D
Poštanski broj i grad: 31000 OSIJEK
Fax:031 21 11 74
Internet adresa: www.croatiabiz.com/gim
Kontakt osoba: Čegrlj Stjepan


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com