Poslovni imenik

Građevinski obrt Brković

Matični broj poduzeća: 92331513

Adresa: Miroslava Krleže 9
Poštanski broj i grad: 10430 Samobor
Telefon: (01) 5530940
Kontakt osoba: Ante Brković


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com