Poslovni imenik

B.T.P. GRADNJA I RENOVIRANJE D.O.O.

Matični broj poduzeća: 2669773

Adresa: Cvetkovačka 27
Poštanski broj i grad: 10450 Jastrebarsko
Fax:016283959
Internet adresa: www.btp.gradnja-renoviranje.com
Kontakt osoba: Željko Batušić


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com