Poslovni imenik

ZM-VIKOM D.O.O.

Matični broj poduzeća: 0529117

Adresa: BRODARICA BB
Poštanski broj i grad: 22000 ŠIBENIK
Telefon: 022 350 100
Fax:022 351 234
Internet adresa: www.croatiabiz.com/zm-vikom
Kontakt osoba: Darko Brajković


Croatiabiz boniteti


www.trebamponudu.com